• Мобилен: +359 883 59 66 99
  • Е-мейл: office@trabg.com
  • Работно време: 09:00-17:00
Опаковката трябва да служи, а не да пречи на съдържанието й и средата, в която се намира!

Цени

Проектиране

Цената за проектиране /архитектурен и дизайнерски проект/ се изчислява върху квадратен метър от разгънатата застроената площ на обекта, като тя варира в зависимост от сложността и квадратурата на сградата. ( но не по-малко от 200лв. за проект, не зависимо колко е малък).
Цената на квадратен метър е по договаряне между клиента и проектанта, индивидуална е, и е свързана с обема на работа. Цените и сроковете се изясняват с инвеститора под формата на оферта в писмен вид и се обвързват с договор за изпълнение. При подписване на договор следва авансово плащане представляващо 50% от цената на проекта и окончателно плащане – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.
Ако в услугата влиза и внасяне на документацията в съответните институции, то разходите за това се заплащат допълнително.

Надзор

Ако се подпише договор за авторски надзор, заплащането на надзора е след приключване или по време на строителството.

Интериори

Цената за изработването на интериорен проект е според сложността и обхвата му. Изчислява се за квадратен метър от разгънатата площ. При желание от клиента за изработване на фотореалистично изображение на бъдещия интериор (как би изглеждал с висока детайлност след изпълнението), всяка визуализация се таксува поотделно като цената варира между 50 и 200лв на изображение.

Цялостно изпълнение на интериорен проект

Цената за изпълнение на интериорен проект е според стойността на материалите и обхвата му. В случай, че проекта е бил изработен преди това от мен, то цената му се приспада от изпълнението.

Изработване на количествено-стойностни сметки (КСС)

Цената за изработка на КСС е за квадратен метър.

Архитектно заснемане

Цената за архитектурно заснемане е на квадратен метър от разгънатата площ на обекта, като тя варира според сложността но не по-малко от 100лв.

Консултация

Цена за професионална консултация – 30лв за час.