• Мобилен: +359 883 59 66 99
  • Е-мейл: office@trabg.com
  • Работно време: 09:00-17:00
Опаковката трябва да служи, а не да пречи на съдържанието й и средата, в която се намира!

Надзор

Ако се подпише договор за авторски надзор, заплащането на надзора е след приключване или по време на строителството.