• Мобилен: +359 883 59 66 99
  • Е-мейл: office@trabg.com
  • Работно време: 09:00-17:00
Опаковката трябва да служи, а не да пречи на съдържанието й и средата, в която се намира!

Проектиране

Цената за проектиране /архитектурен и дизайнерски проект/ се изчислява върху квадратен метър от разгънатата застроената площ на обекта, като тя варира в зависимост от сложността и квадратурата на сградата. ( но не по-малко от 200лв. за проект, не зависимо колко е малък).
Цената на квадратен метър е по договаряне между клиента и проектанта, индивидуална е, и е свързана с обема на работа. Цените и сроковете се изясняват с инвеститора под формата на оферта в писмен вид и се обвързват с договор за изпълнение. При подписване на договор следва авансово плащане представляващо 50% от цената на проекта и окончателно плащане – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.
Ако в услугата влиза и внасяне на документацията в съответните институции, то разходите за това се заплащат допълнително.