• Мобилен: +359 883 59 66 99
  • Е-мейл: office@trabg.com
  • Работно време: 09:00-17:00
Опаковката трябва да служи, а не да пречи на съдържанието й и средата, в която се намира!

SERVICES

Design

The cost for design / architectural and design projects / is calculated per square meter of the built-up area of ​​the site, varying depending on the complexity and size of the building (but not less than 200 BGN per project, no matter how small it is). The price per square meter is negotiable between the [...]
Read More

Supervision

If an author's supervision contract is signed, the pay of the supervisor is done after completion or during the construction.
Read More

Interiors

The cost of designing an interior design is according to its complexity and scope. Calculated per square meter of unfolded area. If the client wishes to make a photorealistic image of the future interior (how it would look like in detail after execution), each visualization is charged separately and the price varies between 50 and [...]
Read More

Complete implementation of an interior design

The cost for implementing an interior design is based on the value of the materials and their scope. If the project was previously made by me, then its price is deducted from the performance.
Read More

Elaboration of quantitative accounts

The cost for making the quantitative accounts is per square meter.
Read More

Architectural capture

The cost of architectural capture is per square meter of the unfolded area of the site, varying in complexity but not less than 100 BGN.
Read More

Consultation

Price for professional consultation - 30 BGN per hour.
Read More

Проектиране

Цената за проектиране /архитектурен и дизайнерски проект/ се изчислява върху квадратен метър от разгънатата застроената площ на обекта, като тя варира в зависимост от сложността и квадратурата на сградата. ( но не по-малко от 200лв. за проект, не зависимо колко е малък).
Цената на квадратен метър е по договаряне между клиента и проектанта, индивидуална е, и е свързана с обема на работа. Цените и сроковете се изясняват с инвеститора под формата на оферта в писмен вид и се обвързват с договор за изпълнение. При подписване на договор следва авансово плащане представляващо 50% от цената на проекта и окончателно плащане – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.
Ако в услугата влиза и внасяне на документацията в съответните институции, то разходите за това се заплащат допълнително.

Read More
  • 1
  • 2