12
авг.

Среща

Първо ще се срещнем и ще ни разкажете за Вашите идеи и представи, даващи насоки за бъдещият проект.