12
авг.

Идея

Ние ще дадем нашето предложение, решаващо поставената задача на отминалата среща.