12
авг.

Дизайн

Ще обгърнем продукта с опаковка, която ще служи и няма да пречи на съдържанието и средата, в която се намира.