Веселие

Дата2012
Локацияс.Веселие,обл.Бургас
КатегорияГрадоустройства

Регулационния план е разработен за установяване на границите на имотите. ПРЗ е разработен за установяване на режима на застрояване.