Благоевград

Дата2011
ЛокацияБлагоевград, България
КатегорияГрадоустройства

Регулационния план е разработен за установяване на границите на имотите. ПРЗ е разработен за установяване на режима на застрояване.