• Мобилен: +359 883 59 66 99
  • Е-мейл: office@trabg.com
  • Работно време: 09:00-17:00
Опаковката трябва да служи, а не да пречи на съдържанието й и средата, в която се намира!

Merry Christmas

And Happy New Year.
Special Offer

Holiday Special

Our commitment to quality and services ensure our clients happy. With years of experiences and continuing research, our team is ready to serve your interior design needs. We're happy to make you feel more comfortable on your home.

Read More

Year End Sale

Our commitment to quality and services ensure our clients happy. With years of experiences and continuing research, our team is ready to serve your interior design needs. We're happy to make you feel more comfortable on your home.

Read More

New Year Special

Our commitment to quality and services ensure our clients happy. With years of experiences and continuing research, our team is ready to serve your interior design needs. We're happy to make you feel more comfortable on your home.

Read More

We love to make you feel more comfort on your home.

Design

The cost for design / architectural and design projects / is calculated per square meter of the built-up area of ​​the site, varying depending on the complexity and size of the building (but not less than 200 BGN per project, no matter how small it is). The price per square meter is negotiable between the [...]
Read More

Supervision

If an author's supervision contract is signed, the pay of the supervisor is done after completion or during the construction.
Read More

Interiors

The cost of designing an interior design is according to its complexity and scope. Calculated per square meter of unfolded area. If the client wishes to make a photorealistic image of the future interior (how it would look like in detail after execution), each visualization is charged separately and the price varies between 50 and [...]
Read More

Complete implementation of an interior design

The cost for implementing an interior design is based on the value of the materials and their scope. If the project was previously made by me, then its price is deducted from the performance.
Read More

Elaboration of quantitative accounts

The cost for making the quantitative accounts is per square meter.
Read More

Architectural capture

The cost of architectural capture is per square meter of the unfolded area of the site, varying in complexity but not less than 100 BGN.
Read More

Consultation

Price for professional consultation - 30 BGN per hour.
Read More

Проектиране

Цената за проектиране /архитектурен и дизайнерски проект/ се изчислява върху квадратен метър от разгънатата застроената площ на обекта, като тя варира в зависимост от сложността и квадратурата на сградата. ( но не по-малко от 200лв. за проект, не зависимо колко е малък).
Цената на квадратен метър е по договаряне между клиента и проектанта, индивидуална е, и е свързана с обема на работа. Цените и сроковете се изясняват с инвеститора под формата на оферта в писмен вид и се обвързват с договор за изпълнение. При подписване на договор следва авансово плащане представляващо 50% от цената на проекта и окончателно плащане – останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.
Ако в услугата влиза и внасяне на документацията в съответните институции, то разходите за това се заплащат допълнително.

Read More

Надзор

Ако се подпише договор за авторски надзор, заплащането на надзора е след приключване или по време на строителството.

Read More

Интериори

Цената за изработването на интериорен проект е според сложността и обхвата му. Изчислява се за квадратен метър от разгънатата площ. При желание от клиента за изработване на фотореалистично изображение на бъдещия интериор (как би изглеждал с висока детайлност след изпълнението), всяка визуализация се таксува поотделно като цената варира между 50 и 200лв на изображение.

Read More

Цялостно изпълнение на интериорен проект

Цената за изпълнение на интериорен проект е според стойността на материалите и обхвата му. В случай, че проекта е бил изработен преди това от мен, то цената му се приспада от изпълнението.

Read More

Изработване на количествено-стойностни сметки (КСС)

Цената за изработка на КСС е за квадратен метър.

Read More

Архитектно заснемане

Цената за архитектурно заснемане е на квадратен метър от разгънатата площ на обекта, като тя варира според сложността но не по-малко от 100лв.

Read More

Консултация

Цена за професионална консултация – 30лв за час.

Read More

Interior Expertise

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

Awards Winning

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

Free Consultation

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

Reasonable Price

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

Guaranteed Works

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

24 / 7 Support

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae.

0

Hours of Works

0

Projects Complete

0

Slice of Pizza

0

Cups of Coffee